Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klas pierwszych i materiały promocyjne.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywa się będzie według załączonego poniżej harmonogramu..
Do w/w dokumentów prosimy dołączyć kartę zdrowia (otrzymaną w szkole podstawowej) i dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne (imię, nazwisko, klasa)

Data/godziny
18.07 wtorek 9.00 – 14.00
19.07 środa 10.00 – 15.00
20.07 czwartek 10.00 – 15.00
21.07 piątek 10.00 – 15.00
24.07 poniedziałek 10.00 – 15.00
25.07 wtorek 10.00 – 15.00

WYNIKI TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Informujemy, że wszyscy kandydaci uzyskali wynik pozytywny z testu kompetencji językowych.

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku na rok szkolny 2023/2024

Ulotka dotycząca rekrutacji na rok szk. 2023/2024:

Film promocyjny 2022

Film promocyjny 2021

LipDub – I LO Rybnik

Jubileusz – 100 lat I LO

Hymn I LO – Bel Canto