Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Opieka medyczna

Opieka medyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostało zawarte dla naszej szkoły porozumienie z Niepublicznym Specjalistycznym Stomatologiczno – Protetycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej lek. stom. Maria Motyczka z siedzibą przy ul. Byłych Więźniów Politycznych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenie stomatologicznego dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Dokumenty do pobrania:

  1. Profilaktyczna Opieka Zdrowotna – informacja
  2. Medycyna szkolna – informacja  oraz sprzeciw   (docx)   (pdf)