Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Dla Rodziców

Dla Rodziców

 

Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/24:

  • spotkanie organizacyjne 13.09.2023r.
  • wywiadówki –  06.12.2023r., 05.06.2024r.
  • wywiadówka 10.04.2024r. – dla rodziców uczniów klas czwartych; rodziców uczniów klas 1-3 zapraszamy na konsultacje.

Indywidualne konsultacje dla rodziców (po uprzednim poinformowaniu nauczyciela):

  • 25.10.2023r., 28.02.2024r.

Ważne dokumenty

Rada Rodziców

Procedury kształcenia na odległość


 e-dziennik:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik

zasady logowania


Deklaracja rodziców /opiekunów dot. przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (można wydrukować, wypełnić i oddać wychowawcy klasy na najbliższym spotkaniu): deklaracja-pobierz