Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Dla Rodziców

Dla Rodziców

 

Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/23:

  • spotkanie organizacyjne 14.09.2022r.
  • wywiadówki –  07.12.2022r., 12.04.2023r., 07.06.2023r.

Indywidualne konsultacje dla rodziców (po uprzednim poinformowaniu nauczyciela):

  • 26.10.2022r., 01.03.2023r.

Ważne dokumenty

Rada Rodziców

Procedury kształcenia na odległość


 e-dziennik:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik

zasady logowania


Deklaracja rodziców /opiekunów dot. przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (można wydrukować, wypełnić i oddać wychowawcy klasy na najbliższym spotkaniu): deklaracja-pobierz