Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Jubileusz 95-lecia I LO w Rybniku – relacja

Jubileusz 95-lecia I LO w Rybniku – relacja

Uroczystości związane z jubileuszem 95-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku zostały zorganizowane w piątek 22 grudnia 2017 roku.

Mszą św. w rybnickiej bazylice rozpoczęły się o godz. 9:00 obchody jubileuszu 95-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich. Wraz z innymi księżmi ? absolwentami i katechetami koncelebrował ją Jego Ekscelencja Arcybiskup Damian Zimoń, który poprzedniego dnia obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa.

Kazanie wygłosił nasz absolwent, ks. dr Bartłomiej Kuźnik, akcentując wartość nauczania ogólnego i rolę nauczycieli w procesie formowania człowieka, orientowania się w świecie wartości. Ksiądz Arcybiskup we wzruszających słowach odniósł się do czasów swojej młodości spędzonych w liceum oraz zaapelował do współczesnej młodzieży o zachowanie wiary i tradycji tej szkoły, a na koniec udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa.

W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa z udziałem Ks. Arcybiskupa oraz przedstawicieli władz m.in. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Janika, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika i Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery ? także absolwentów I LO.

Wśród ważnych osobistości byli także obecni Dariusz Domański ? Śląski Wicekurator Oświaty wraz z Panią Alicją Bartkowiak ? Dyrektor Delegatury Kuratorium w Rybniku, Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Świerkosz, Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura.

Przybyła też delegacja Uniwersytetu Śląskiego z Jego Magnificencją Rektorem prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem, byłym rektorem prof. dr. hab. Tadeuszem Sławkiem i prof. dr. hab. Dariuszem Pawelcem, dyrektorem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej ? absolwentem Powstańców.

Sztandar szkoły został udekorowany Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego przez Grzegorza Wolnika oraz Jacka Świerkockiego przewodniczącego kapituły tej odznaki w sejmiku śląskim w uznaniu zasług i wysokiego prestiżu liceum w województwie, kraju i za granicą. Taką samą odznakę otrzymał dyrektor szkoły Tadeusz Chrószcz, kierujący placówką od 20 lat, który w okolicznościowym wystąpieniu podkreślał zasługi byłych i obecnych nauczycieli oraz zwrócił uwagę na dokonane w szkole zmiany i potrzeby remontowe.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera przywołał dwa życiorysy absolwentów z 1937 roku: Alojzego Dawidowskiego, który zmarł w wyniku ran odniesionych w kampanii wrześniowej oraz Alojzego Frosa, obecnie jednego z najstarszych żyjących rybniczan, aby na przykładzie ocalałej korespondencji i wspomnień zaakcentować wpływ szkoły na życie jej absolwentów. Życzenia okolicznościowe prezydent złożył cytując słowa Wilhelma Szewczyka, autora szkolnego hymnu.

Kurator Dariusz Domański porównał społeczność szkolną do ogrodu wypełnionego kwiatami czterech pór roku, akcentując wielopokoleniowość środowiska szkolnego i siłę jej tradycji.

Poseł Grzegorz Janik wyraził dumę z przynależności do wielopokoleniowej rodziny Powstańców jako absolwent z 1984 roku. Zaznaczył też, że absolwenci zajmują wiele prestiżowych stanowisk, co stanowi o sile szkoły i podkreśla jej znaczenia w środowisku.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego Andrzej Kowalczyk dziękując za zaproszenie podkreślił związki personalne uniwersytetu i liceum poprzez osoby absolwentów, a później pracowników uczelni. Człowiekiem Uniwersytetu określił rektor księdza arcybiskupa Zimonia, podkreślając zasługi arcybiskupa w utworzeniu Wydziału Teologicznego oraz przyznanie jego Ekscelencji tytułu Doktora Honoris Causa.

Ważnym momentem uroczystości było podpisanie przez rektora, prezydenta miasta oraz dyrektora szkoły trójstronnej umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej.

Wykład okolicznościowy dla uświetnienia tego faktu wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Mówił o roli kształcenia we współczesnym świecie, o odpowiedzialności nauczycieli w procesie nadawania ludzkiemu życiu sensu. Powołaniem edukacji określił kształtowanie umiejętności nadania sensu poprzez zachwianie pewności. Odwołując się do wielu tekstów kultury, w tym Biblii czy Fausta Goethego oraz pism filozofów znakomity mówca poddał krytycznej analizie złożone zjawiska zachodzące w świecie, krytykują przede wszystkim polityków za tworzenie napięć i atmosfery nietolerancji. Należy czynić świat lepszym, ulepszać nieludzki stan spraw ludzkich. Człowiek nie może być dla drugiego narzędziem do osiągania własnych celów. Należy być otwartym na na drugiego człowieka. Szkoła nie powinna pytać, co wiesz, powinna pytać, co myślisz. Kształcenie szkoły powinno zmierzać w stronę tworzenia dobra. Edukacja powinna być skierowana do człowieka w drodze. Człowiek powinien praktykować cnotę gościnności, nie bać się, być solidarnym, uśmiechać się. Uśmiech to pierwszy przejaw krytycznego myślenia. Mówca został nagrodzony długą owacją na stojąco.

W części artystycznej wystąpiła sopranistka Aleksandra Raszyńska, kolejna absolwentka liceum.

Szczególne wrażenie wywarło widowisko teatralne w reżyserii Izabeli Karwot, Zofii Paszendy i Wojciech Chowańca z udziałem uczniów I LO pod tytułem ?Powstańcy w naszych oczach? będące próbą scenicznej wizualizacji historii szkoły. Spektakl dostarczył wzruszeń i uruchomił w widzach silne emocje.

Uroczystość uświetniał chór Bel Canto pod dyrekcją Lidii Blazel-Marszolik i Iwony Remiorz. Konferansjerami byli Adam Giza i Magdalena Michel.

Po uroczystościach w Teatrze Ziemi Rybnickiej społeczność ?Powstańców? udała się do budynku szkoły na spotkania rocznikowe. Do późnych godzin popołudniowych trwały rozmowy i wspomnienia lat spędzonych w murach I LO.

Zobacz zapis transmisji na żywo z Teatru Ziemi Rybnickiej:

fot. Przemysław Kaznocha