Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku JuFeNalia 2022/2023 – rozpoczynamy

JuFeNalia 2022/2023 – rozpoczynamy

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku rozpocznie się Jubileuszowy Festiwal Nauki 2022/23, czyli JuFeNalia, zorganizowany z okazji 100-lecia istnienia I LO.

Poprzednia edycja, z okazji obchodów 95-lecia, cieszyła się wielkim zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy kontynuować przedsięwzięcie.

 

Pierwszy wykład z cyklu JuFeNalia 2022/2023 poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. Politechniki Śląskiej – Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wykład zaplanowano na 21.09 br. (środa), godz. 10.45. 

Czas trwania spotkania: 90 minut

Temat: “Rektyfikacja wychylonych z pionu obiektów budowlanych”

 

Słów kilka o prowadzącym:

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku (nauka w latach 1986-1990), a następnie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie(dzienne studia magisterskie w latach 1990 – 1995) i Wydziału Matematyczno – Fizycznego Politechniki Śląskiej w specjalności Matematyka Stosowana i Modelowanie Matematyczne (dzienne studia magisterskie w latach 2001 – 2006). W latach 1995 – 1999 był studentem dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracę doktorską obronił w 2001 r., a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo uzyskał w 2014 r.

Działalność naukowa profesora obejmuje: badania konstrukcji żelbetowych (połączenia i zakotwienia zbrojenia, konstrukcje zespolone), badania doświadczalne i modelowanie nieliniowych układów dynamicznych a także badania właściwości dynamicznych konstrukcji budowlanych. W zakres jego zainteresowań technicznych wchodzi ochrona budynków przed szkodami górniczymi, ocena odporności budynków na odkształcenia terenu górniczego, problematyka prostowania obiektów budowlanych wychylonych z pionu oraz wpływ drgań na obiekty budowlane. W ramach prowadzonych prac naukowych i technicznych uczestniczył w krajowych programach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską. Jest autorem i współautorem 185 publikacji, w tym monografii „Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie” /wyd. Politechniki Śląskiej/, oraz podręczników „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2, atlas rysunków” /wyd. PWN/ i „Dynamika Budowli. Obliczenia układów prętowych o masach skupionych” /wyd. PWN/. Uczestniczył w ponad 60 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (2000 r.), jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2014 r.),  a także rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w specjalności budownictwo w rejonach górniczo zagrożonych (2000 r.) oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (2014 r.). Autor i współautor dwustu ekspertyz dla przemysłu i ponad stu pięćdziesięciu projektów budowlanych.

Jest członkiem: Komisji Ochrony Terenów Górniczych Komisji Oddziału PAN w Katowicach (od 2007 r.), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa (od 1997 r.), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (od 1999 r.) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (od 2013 r.). Za swoją działalność dydaktyczną i organizacyjną otrzymywał nagrody Rektora Politechniki Śląskiej.

Hobby: żeglarstwo morskie (kapitan jachtowy w 1994 r.) i śródlądowe, narciarstwo, pływanie, turystyka.