Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Nasi uczniowie w kole terenowym ZMMN

Nasi uczniowie w kole terenowym ZMMN

Przy ul. Ogródki 1a miała miejsce mała uroczystość. Doszło do otwarcia koła terenowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rybniku, w którym aktywnie działają uczniowie „Powstańców” - Adrian Słodowicz (przewodniczący) i Julia Kaiser (wiceprzewodnicząca).

Spotkanie otworzył Przewodniczący Koła Terenowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rybniku, Adrian Słodowicz. Rozpoczynając swoją przemowę, uroczyście przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił, skąd wziął się pomysł, aby utworzyć w Rybniku Koło Terenowe BJDM-u.

– Jako że jestem wiernym czytelnikiem Wochenblatt-u, czyli tygodnika Mniejszości Niemieckiej, pewnego dnia w jednym z artykułów przeczytałem coś o BJDM-ie w Raciborzu. Wtedy pomyślałem sobie, że jeśli w Raciborzu działa już takie koło terenowe, to należy też stworzyć takie coś w Rybniku. Jedynie z powodu pandemii koronawirusa musiałem przełożyć plany i tak z kwietnia, w którym miało odbyć się otwarcie, zrobił się 21 września – wyjaśnił Adrian Słodowicz.

Kolejnym tematem poruszonym podczas przemówienia była współpraca z lokalnym oddziałem DFK oraz Przewodniczącym tego oddziału, Bronisławem Da-Via. Przewodniczący wspomniał także o planach pierwszych projektów, na które składać się mają między innymi współorganizacja „Dnia Śląska” dla młodzieży szkolnej. Planowana jest także ankieta dotycząca jakości nauczania języka niemieckiego na terenie miasta Rybnika, pomoc w nauce języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży.

– Która chciałaby uczyć się niemieckiego poza szkołą, ale nie ma takiej możliwości chociażby z powodu ograniczonych środków finansowych, kurs języka niemieckiego dla członków koła, warsztaty z języka niemieckiego we współpracy z Goethe-Institut Krakau skierowane do uczniów szkół rybnickich szkół, różnorodne akcje charytatywne, zwiedzanie niemieckich zabytków w regionie oraz troska o niemieckie pomniki, groby i inne miejsca pamięci, które często są, niestety, ukryte i zapomniane – wymieniał przewodniczący koła.

Podkreślił również chęć nawiązania partnerstwa z Kołem Terenowym BJDM w gminie Cisek oraz wyraził nadzieję na przyszłą współpracę z władzami Rybnika, Młodzieżową Radą Miasta Rybnika oraz innymi organizacjami, a przede wszystkim tymi, które należą do organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz na wsparcie ze strony tych instytucji.

Przewodniczący, zamykając swoją przemowę, wspomniał o głównych celach Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

– Podsumowując, musimy pokazać ludziom, kim naprawdę jesteśmy i co my, jako młodzież Mniejszości Niemieckiej robimy dla innych obywateli. Naszym obowiązkiem jest podkreślanie, że wszystkie projekty i różnorodne akcje BJDM-u są skierowane przede wszystkim do lokalnej młodej społeczności. Ważne jest także, abyśmy zawsze przypominali o tym, że Śląsk ze swoją bogatą historią także dzisiaj jest wielokulturowym i wielonarodowym regionem – dodał.

Jako druga głos zabrała wiceprzewodnicząca Julia Kaiser. W swojej części przemówienia opisała ona wartości, które chce przekazać lokalnej młodzieży.

– Między innymi chciałabym zadbać o to, aby przybliżyć młodym pojęcie, jakim jest świadomość swojego pochodzenia. Jej głównym celem jest upewnienie się, że zarówno język niemiecki, jak i niemiecka kultura będą zawsze i wszędzie pielęgnowane i obecne w tutejszej codzienności. Oprócz tego jestem też ogromnie dumna z możliwości współpracy z tak wieloma osobistościami środowiska Mniejszości Niemieckiej, które zaszczyciły Zarząd w tak ważnym dla nich dniu, świętując ich mały sukces i dając wiele słów wsparcia i cennych rad, które wzięli sobie do serca – powiedziała.

Julia Kaiser dodała na końcu, że bardzo cieszy ją fakt, iż wszyscy zgadzają się, że „miasto Rybnik potrzebuje powiewu świeżości, czegoś nowego”. Miała tutaj na myśli tych wielu młodych, zaangażowanych społecznie ludzi, którzy wraz ze świeżo otwartym Kołem Terenowym BJDM w Rybniku chcą napisać nowy rozdział w historii współpracy polsko – niemieckiej.

Po tym przemówieniu głos zabrał Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (VDG) w Polsce – Bernard Gaida. Podziękował młodym ludziom za ich zapał oraz chęć do działania. Zaznaczył , że cieszy go przybycie na otwarcie wiceprezydenta Rybnika – Piotra Masłowskiego.

– Pojawienie się Pana Prezydenta świadczy o otwartości miasta oraz o zainteresowaniu nowymi inicjatywami – oznajmił.

Po tym przemówieniu swoją mowę w imieniu władz Rybnika wygłosił zastępca Prezydenta Miasta, Piotr Masłowski. Podkreślał on wielokrotnie, że bardzo cieszy się, iż w Rybniku także młodzież chce angażować się w życie lokalnej społeczności. Prezydent od razu wyraził chęć współpracy ze strony Urzędu Miasta oraz zaznaczył, że bardzo ważne jest nauczanie języka niemieckiego i ma nadzieję, że dzięki działalności Koła Terenowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rybniku młodzi ludzie będą mogli mieć stały kontakt z tym językiem oraz niemiecką kulturą i dziedzictwem kulturowym.

Po Prezydencie przyszła kolej na Przewodniczącego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej, Oskara Zgoninę. Podczas swojego przemówienia wspomniał on między innymi o tym, że bardzo rzadko otwierane są nowe koła BJDM i że w związku z tym bardzo cieszy go powstanie nowej „Ortsgruppy” w Rybniku. Na koniec skierował swoje słowa do młodzieży, wspominając o tym, że „gdy w rodzinie nie ma dzieci, rodzina ta przestaje istnieć. Jeżeli w Mniejszości Niemieckiej nie będzie dzieci, młodzieży, to Mniejszość ta powoli przestanie istnieć” oraz zaznaczył, że działalność w BJDM-ie ma sprawiać radość i satysfakcję członkom nowego koła.

– Spotykajcie się, rozmawiajcie, twórzcie projekty i bądźcie dla siebie jedną rodziną, jedną wspólnotą – dodał.

W uroczystości brał także udział Jan Pałasz – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. Zaznaczył, że MRM chętnie będzie wspierać rybnicki BJDM i że liczy na owocną współpracę, na której przede wszystkim zyska społeczność lokalna. Zaprosił on także Przewodniczącego BJDM w Rybniku, Adriana Słodowicza na uroczyste zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady Miasta.

Ostatni przemawiał Przewodniczący Oddziału DFK w Rybniku, Bronisław Da-Via. Wspomniał on między innymi o tym, że należy być otwartym na nowe pomysły i na młodzież oraz że bardzo cieszy go to, iż w Rybniku pojawiła się chęć utworzenia koła terenowego BJDM i że młodzi chcą zacząć działać pod szyldem Mniejszości Niemieckiej.

Da-Via opowiedział również o dwóch mapach, które znajdują się w biurze oraz przybliżył wszystkim, jak wyglądał przebieg plebiscytu górnośląskiego i jego wyniki na terenach Rybnika, powiatu rybnickiego i Żor oraz jak w roku 1934 wyglądała granica Polsko-Niemiecka. Pochwalił on również I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich za sposób, w jaki uczniowie w tej szkole uczą się języka niemieckiego.

Źródło tekstu:

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,mlodziez-mniejszosci-niemieckiej-otworzyla-kolo-w-rybniku-musimy-pokazac-kim-naprawde-jestesmy,wia5-3266-46133.html