Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Rekrutacja do klas pierwszych I LO w Rybniku na rok szkolny 2022/23.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej – potwierdzenie woli kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w postaci dostarczenia do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminy ósmoklasisty.
Data/godziny
21.07 Czwartek 9.00 – 14.00
22.07 Piątek 10.00 – 15.00
25.07 Poniedziałek 10.00 – 15.00
27.07 Środa 12.00 – 16.00
28.07 Czwartek 10.00 – 15.00
Do w/w dokumentów prosimy dołączyć dwa opisane zdjęcia legitymacyjne i kartę zdrowia dziecka.

ULOTKA DOT. REKRUTACJI NA ROK SZK. 2022/2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku jest wśród 200 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2022.