Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Rekrutacja – harmonogram przyjmowania oryginałów dokumentów

Rekrutacja – harmonogram przyjmowania oryginałów dokumentów

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywa się będzie według załączonego poniżej harmonogramu..
Do w/w dokumentów prosimy dołączyć kartę zdrowia (otrzymaną w szkole podstawowej) i dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne (imię, nazwisko, klasa)

Data/godziny
18.07 wtorek 9.00 – 14.00
19.07 środa 10.00 – 15.00
20.07 czwartek 10.00 – 15.00
21.07 piątek 10.00 – 15.00
24.07 poniedziałek 10.00 – 15.00
25.07 wtorek 10.00 – 15.00