Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Rybnicka Noc Maturzystów 2017

Rybnicka Noc Maturzystów 2017

Wielka Powtórka przed Maturą - pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika i Rektora Politechniki Śląskiej.

17 lutego 2017 roku – Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej ul.Kościuszki 54, Rybnik.

Zajęcia z matematyki oraz języka polskiego i angielskiego prowadzą doświadczeni eksperci, współpracujący z OKE i CKE autorzy zadań. Uczniowie otrzymają arkusze z zadaniami maturalnymi, odnoszące się do różnych treści z podstawy programowej i poziomu egzaminu. Zajęcia będą transmitowane na żywo na fb jako wydarzenie ,, Rybnicka Noc Maturzystów?.- NAKRĘĆ SIĘ MATURALNIE

Przebieg zajęć:

  • Omówienie podstawowych zasad i formuły przeprowadzenia egzaminu maturalnego,
  • Wspólne rozwiązywanie zadań w grupach pod kierunkiem nauczycieli, dostosowane do poziomu egzaminu i oczekiwań uczestników ( uczniowie mogą przedstawić propozycję zadań, które chcą rozwiązać)
  • Matura- express ? samodzielne rozwiązanie krótkiego testu, stanowiącego utrwalenie omówionego zakresu materiału. Jego wyniki zostaną odesłane uczniom drogą elektroniczną i omówione na stronie internetowej.

Proponujemy, aby zainteresowani taką formuła powtórek uczniowie mogli skorzystać z możliwości kolejnych zajęć w formie stacjonarnej lub poprzez platformę clickmeeting.

Ze swej strony zapewniamy:

  • profesjonalne przeprowadzenia zajęć i opracowania diagnozy umiejętności maturzystów,
  • dostarczenie materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
  • wykorzystanie naszej strony internetowej maturaekspert.pl do romówienia wyników testów
  • udokumentowanie przedsięwzięcia poprzez wykonanie i opublikowanie zdjęć i filmików.

Eksperci z matematyki:

  1. dr Agnieszka Herma – doktor nauk matematycznych, nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącego im KEN w Bielsku ? Białej, doradca metodyczny. Jej działalność naukowa skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Jako współautorka uczestniczyła w pracach nad tworzeniem koncepcji dydaktycznej nauczania matematyki z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych i komputerów. Wygłasza referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz seminariach poświęconych zastosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki, prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli organizowane w trakcie krajowych konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz grupy roboczej SNM „Matematyka i komputery”.
  2. mgr Andrzej Widz – uznany nauczyciel matematyki w liceum ogólnokształcącym w KTK w Bielsku – Białej , opiekun wielu finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów matematycznych, współautor książek przedmiotowych i e-booków z matematyki dla maturzystów, etatowy współpracownik OKE w Jaworznie, wykładowca z matematyk i statystyki na studiach podyplomowych

>> Zapisy na stronie maturaekspert.pl