Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Uroczyście i rocznicowo w murach naszej szkoły

Uroczyście i rocznicowo w murach naszej szkoły

Za nami V Dzień Patrona Szkoły, który w tym roku łączył się z takimi doniosłymi wydarzeniami jak 60. rocznica nadania szkole imienia Powstańców Śląskich oraz 100. rocznica wybicia się Polski na Niepodległość.

Obchody, które miały miejsce w dniu 09 listopada br. uświetnili swą obecnością Wiceprezydent Rybnika
Wojciech Świerkosz oraz Dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast . Ton całej uroczystości nadał Dyrektor Szkoły
Tadeusz Chrószcz.

Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu przez Samorząd Szkoły kwiatów pod tablicą pamięci,
wyróżniono 5 najaktywniejszych uczniów, działających w ramach szkolnego projektu ?Szlakiem Powstań
Śląskich?. Obok statuetki wręczonej przez Dyrektora Szkoły, specjalne nagrody ufundowała dla nich również
Dyrektor Muzeum Śląskiego.

Zgodnie z wolą Minister Edukacji Narodowej o godz. 11.11 na korytarzach szkolnych wybrzmiały 4 zwrotki
?Mazurka Dąbrowskiego?. Tym sposobem szkoła włączyła się w akcję bicia rekordu w zbiorowym śpiewaniu
polskiego hymnu.

Potem nastąpiła część naukowo-artystyczna, gdzie ważnym elementem programu był wykład dr. Dawida
Kellera ? absolwenta i zarazem pracownika Muzeum Śląskiego w Katowicach. W oparciu o szereg
niewykorzystanych dotąd źródeł dr Keller mówił m.in. o historycznym dziedzictwie naszej szkoły. Z kolei
ekspresyjną i popularyzatorską formę miało wystąpienie dr. Jana Krajczoka ? polonisty z IV LO ? który
wprowadził uczestników w film pt. ?Jerzy Malcher ? między Londynem a Rybnikiem?. Ten fabularyzowany
dokument ukazał nam drogę życiową pochodzącego z Chwałowic absolwenta I LO, który po II wojnie światowej
stał się asem brytyjskiego wywiadu. Warto zobaczyć ten film jeszcze raz.

?Jerzy Malcher ? między Londynem a Rybnikiem?

Za pośrednictwem telewizji szkolnej cała młodzież Zespołu Szkół nr 1 mogła zobaczyć zarejestrowany przez
TVP3, a wyreżyserowany przez p. Izabelę Karwot, spektakl pt. ?Przystanek Niepodległość?. Obsada aktorska, w
całości złożona z uczniów naszej szkoły, może dziś szczycić się sukcesem na jednym z krajowych przeglądów
teatralnych.

Swoim kunsztem recytatorskim i interpretacyjnym zachwyciła nas również grupa uczniów pod kierunkiem p.
Aleksandry Kotas. Własną zaś interpretację utworu ?Puść mnie matko do Powstania? z repertuaru zespołu
?Dżem? zaprezentował Krzysztof z kl. 1 d.

Warto podkreślić, że świetną oprawę muzyczną całej uroczystości zawdzięczamy uczniom oraz absolwentom
związanym z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafanków w Rybniku. Pod batutą
p. Dyrektor Romany Kuczery i przy akompaniamencie p. Artura Hesa ? absolwentów I LO ? usłyszeliśmy dwa
utwory Wojciecha Kilara, znane wszystkim z ekranizacji mickiewiczowskiej epopei ? ?Polonez? oraz ?Kochajmy
się?. Warto dodać, że znaczna część naszych muzyków to również członkowie szkolnego chóru ?Bel Canto?,
prowadzonego obecnie przez p. Iwonę Remiorz. Chór ten ma w swoim repertuarze obok utworów polskich
również wykonywane często pieśni powstań śląskich.

Trudno wymienić z nazwiska wszystkich uczniów, absolwentów, nauczycieli zaangażowanych w organizację
uroczystości. Tylko dzięki współpracy i okazywanej życzliwości nasze 4,5 godzinne świętowanie mogło się udać.
Wszystkim zatem należą się gorące podziękowania. Spotkajmy się za rok, wspominając 100. rocznicę
pierwszego powstania na Górnym Śląsku!

Fotogaleria: autor zdjęć – Przemysław Kaznocha

Fotogaleria: autor zdjęć – Karol Bociek

 

Fotogaleria: autor zdjęć – Mateusz Pawela