Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Uwaga rodzice i kandydaci do gimnazjum!

Uwaga rodzice i kandydaci do gimnazjum!

W związku z informacjami uzyskiwanymi na Państwa indywidualnych kontach elektronicznego naboru o ilościach zdobytych punktów w procesie rekrutacji wyjaśniamy.

Maksymalne liczby punktów możliwych do zdobycia wynoszą:

a) za sprawdzian po szkole podstawowej ? 40 pkt.

b) za sprawdzian predyspozycji językowych ? 10 pkt.

c) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ? 20 pkt.

w tym:

– za świadectwo z wyróżnieniem ? 5 pkt.,

– za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej ? wolontariat ? 2 pkt.,

– za osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych zgodnych z wykazem KO w Katowicach ? 13 pkt.

Co wynika bezpośrednio z przepisów prawa oświatowego regulujących proces rekrutacyjny, czyli Ustawy o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Elektroniczny system naboru nie będzie przeliczał uzyskiwanych punktów na procenty.