Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Wykłady z okazji Dnia Fizyki

Wykłady z okazji Dnia Fizyki

W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z okazji Dnia Fizyki w naszej szkole w dniach 5 i 6 kwietnia odbędą się następujące wykłady:

W dniu 5 kwietnia odbędzie się wykład, który poprowadzi  dr Biswajit Karmakar. Temat wykładu  to  „Neutrinos and secrets of our Universe”. Wstęp do wykładu poprowadzi prof. dr hab. Janusz Gluza „Wielkie urządzenia, małe obiekty – krótko o fizyce cząstek elementarnych”.

Prof. Janusz Gluza zajmuje się fizyką neutrin, modelami niestandardowymi oddziaływań elementarnych, fizyką niskich i wysokich energii, precyzyjnymi obliczeniami perturbacyjnymi w ramach Modelu Standardowego. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldta. Pracował w ośrodku DESY (Niemcy), współpracuje z naukowcami z wiodących ośrodków naukowych na świecie. Od kilku lat zaangażowany we współpracę z ośrodkiem CERN w Genewie i kolaboracją FCC. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych sieciach naukowych, kierownik grantów NCN. Wyróżniony w konkursie „Lider umiędzynarodowienia UŚ” za koordynację prestiżowych, naukowych projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Przewodniczący oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w latach 2015-2020. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Członek stowarzyszony personelu w CERN-ie (COAS), reprezentuje Polskę w panelu europejskiego komitetu przyszłych akceleratorów (European Committee for Future Accelerators).

Strona internetowa Prof. Gluzy: http://jgluza.new.us.edu.pl/

Dr Biswajit Karmakar dołączył w 2021 roku na trzy lata do projektu prof. Janusza Gluzy „Niestandardowe neutrina i efekty łamania symetrii CP w sektorze leptonowym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Karmakar ukończył doktorat w IIT Guwahati, Indie. Następnie był stażystą podoktorskim w PRL Ahmedabad (Indie) i IHEP Beijing (Chiny). Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pracował w IIT Hyderabad (Indie). Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię neutrin związaną z modelami masy i mieszania oraz jej implikacjami w kosmologii (m.in. leptogeneza i ciemna materia).

Strona internetowa dr Karmakara: https://sites.google.com/view/biswate/

Kolejnym wykładem, który odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022r. będzie wykład  dr Moniki Oboz a temat jej wykładu to „Chłodziarki magnetyczne – ekologiczny sposób chłodzenia”.

Dr Monika Oboz w 2005 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Nauczycielska Fizyka z Chemią, a w 2009 roku otrzymała tytuł doktora nauk fizycznych. Pracuje w Instytucie Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się badaniami struktury krystalicznej i elektronowej oraz własności magnetycznych, transportowych i magnetokalorycznych związków międzymetalicznych opartych na bazie ziem rzadkich i metali przejściowych. Otrzymuje kryształy przy zastosowaniu metody Czochralskiego z lewitującego wsadu.

Dorobek naukowy:

– Autor/współautor 49 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz autor/ współautor 47 prezentacji konferencyjnych (referaty bądź prezentacje plakatowe),

– członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów w latach 2010-2013, oraz 2019 – obecnie,

– współorganizatorka „Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej” realizowanego przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Natomiast na okoliczność Dnia Fizyki, w dniu 6 kwietnia wykład w naszej szkole poprowadzi dr inż. Marek Rojczyk.

Temat wykładu:   Efektywność energetyczna

Dr inż. Marek Rojczyk to absolwent naszej szkoły. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej Politechniki Śląskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się następującymi zagadnieniami:

  • numeryczna mechanika płynów
  • promieniowanie cieplne, konwekcja, parowanie
  • wymiana ciepła przez organizmy żywe.