Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Blokowisko to nie wszystko (edycja V)

Blokowisko to nie wszystko (edycja V)

Nasza szkoła bierze udział w projekcie profilaktycznym obejmującym całą społeczność szkolną - uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Realizatorami projektu jest Strefa WzW, wolnych z wyboru, przy finansowym wsparciu Miasta Rybnik.

BLOKOWISKO TO NIE WSZYSTKO (edycja V) to wielobiegunowy program profilaktyki skierowany do nastolatków i młodzieży w wieku 12+, który ma na celu promowanie wśród młodych osób postaw abstynenckich, zdrowego stylu życia bez sięgania po środki psychoaktywne, zwłaszcza narkotyki i dopalacze.

BLOKOWISKO TO NIE WSZYSTKO (edycja V), tak jak w poprzednich latach, wykorzystuje szeroko pojęte wartości etyczno-chrześcijańskie (godność osoby, centralna rola rodziny, współpraca wszystkich na rzecz wspólnego dobra, szacunek życia ludzkiego, prawda itp.) które bez wątpienia wzmacniają cały projekt.

W ramach programu w naszej szkole odbyły się już warsztaty dla uczniów, szkolenie Rady Pedagogicznej, pogadanki dla rodziców, a już w środę 20 września wytypowane klasy wezmą udział w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez Dobromira Makowskiego ? pedagoga ulicy, autora projektu ?Rappedagogia?,założyciela fundacji ?Młodzi dla młodych?.

http://makowskidobromir.com/

Projekt jest realizowany od marca do grudnia 2017 roku.