Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni

Kreatywność bez barier – Trzecia misja uczelni

Zapraszamy chętnych uczniów klas drugich naszego liceum do udziału w projekcie "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni".

Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Partnerami projektu są: Miasto Rybnik oraz Miasto Zabrze.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Wersja Ostateczna

Zalacznik nr 1 Arkusz aplikacyjny

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o zapoznaiu sie z regulaminem

Zalacznik nr 3 Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie

Zalacznik nr 4 Zaswiadczenie o byciu uczniem wydawane przez szkole

Zalacznik nr 5 Opinia wychowawcy klasy

Zalacznik nr 6 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zalacznik nr 7 Oswiadczenie uczestnika projektu – Rodzic lub Opiekun prawny

Zalacznik nr 7 Oswiadczenie uczestnika projektu – Uczen

Zalacznik nr 8 Oswiadczenie o rezygnacji – Rodzic lub Opiekun prawny

Zalacznik nr 8 Oswiadczenie o rezygnacji – Uczen

Zalacznik nr 9 Lista uczestnikow projektu – Rybnik

Zalacznik nr 10 Lista rezerwowa – Rybnik