Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Ewa Gatnar – dorobek zawodowy

Ewa Gatnar – dorobek zawodowy

Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2015 Ewa Gatnar pracuje w rybnickich szkołach już trzydziesty drugi rok.

Ewa Gatnar z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku jest przede wszystkim nauczycielką języka angielskiego ? w tym zakresie od początku osiąga znakomite rezultaty dydaktyczne. Ponad 20 jej uczniów i uczennic ukończyło filologię angielską ? co najmniej 10 z nich pracuje obecnie w rybnickich szkołach, w tym aż 3 to koleżanki z grona pedagogicznego ?Powstańców? (panie: Marzanna Bogusz, Zuzanna Pasierbek i Ewelina Granieczny). Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w jej klasach nie schodzą poniżej 96% na poziomie podstawowym i 90% na poziomie rozszerzonym. W latach 1987-2002 ?dorobiła się? laureata, 2 finalistów i 20 uczestników zawodów okręgowych Olimpiady Języka Angielskiego, a w latach 2008-2015 ? 9 laureatów i 8 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Od powstania naszego gimnazjum jej uczniowie zdobyli łącznie 16 wyników bardzo dobrych i 44 wyniki dobre w ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ?Fox?, I miejsce w kraju, 9 wyników bardzo dobrych i 28 wyników dobrych w ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ?English Ace?, 2 nagrody i wyróżnienie w etapie ogólnokrajowym polskiej edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego ?Europa w Szkole?, 8 pierwszych, 7 drugich i 4 trzecie miejsca oraz 6 wyróżnień w wojewódzkich, regionalnych i powiatowych angielskojęzycznych konkursach recytatorskich i wokalnych, a także 5 tytułów Rybnickiego Prymusa za osiągnięcia naukowe. W 2007 otrzymała prestiżowy European Language Label ? Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych. Wprowadziła do kalendarza naszej szkoły trzy cykliczne konkursy związane z językiem angielskim ? stworzyła ich regulaminy, rokrocznie jest ich animatorką i autorką większości zadań. Dwa adresowane są do uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku: Szkolny Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim (od 2006/2007) i Angielskojęzyczny Konkurs Literacki (od 2007/2008), zaś trzeci ? Międzyszkolna Liga Języka Angielskiego ? to konkurs międzypowiatowy (od 2007/2008), nad którym honorowy patronat od szeregu lat obejmuje Dyrektor Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Ewa Gatnar udziela się też na niwie turystyczno-krajoznawczej. Jest członkiem i aktywnym działaczem PTTK, licencjonowanym przewodnikiem górskim-beskidzkim, przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej na Beskidy Zachodnie i Sudety. W 2014 została uhonorowana tytułem i medalem ?Nauczyciel Kraju Ojczystego?. Praca na temat wybitnych absolwentów naszej szkoły, napisana pod jej kierunkiem przez 3 uczennice w ramach projektu edukacyjnego, w 2015 zdobyła I miejsce w finale XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ?Poznajemy Ojcowiznę?. Przygotowane przez Ewę Gatnar drużyny od 2004 nie schodzą z podium etapu rejonowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w kategorii gimnazjum (sześciokrotnie II miejsce i sześciokrotnie III miejsce), a w 2015 jej podopieczni wygrali etap wojewódzki i reprezentowali śląskie w finale centralnym. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych awans do etapu wojewódzkiego w latach 2013-2015 zaowocował dwukrotnym udziałem w finale centralnym oraz zdobyciem III miejsca w kraju w 2014 i VI miejsca w 2015.

W 2003, gdy przy I LO w Rybniku tworzono gimnazjum, Ewa Gatnar napisała Program wychowawczy dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi wspomagany oddziaływaniami turystyczno-krajoznawczymi. Jego niezwykłość polega nie na tym, że uczniowie po prostu wyjeżdżają na wiele wycieczek, lecz na tym, że są przygotowywani do ?świadomego zwiedzania?. Zestaw wyjazdów dla każdej kolejnej klasy jest spójny tematycznie, wszystkie wycieczki są perfekcyjnie przygotowane pod względem programowym i służą interdyscyplinarnym celom poznawczym. W latach 2003-2015 Ewa Gatnar była pomysłodawczynią, organizatorem (bez pośrednictwa biur podróży) i kierownikiem blisko 50 wycieczek (w tym 21 kilkudniowych), obejmujących ponad 350 punktów programu w 14 województwach Polski oraz na przygranicznych terenach Niemiec, Czech i Ukrainy. Jedna z nich w 2014 otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli ?Wartościowa Wycieczka Szkolna?. W związku z wyjazdami Ewa Gatnar samodzielnie opracowuje dla swych uczniów polsko-, angielsko- lub dwujęzyczne materiały dydaktyczne, dotyczące wielu przedmiotów szkolnych ? każdy cel podróży drobiazgowo analizuje pod kątem walorów edukacyjnych. Wspiera też koleżanki i kolegów z grona pedagogicznego w organizacji wycieczek dla innych klas.

Ewa Gatnar chętnie dzieli się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem zawodowym zapraszając nauczycieli i rodziców uczniów na zajęcia otwarte, prowadząc prelekcje w RODNiIP ?WOM? w Rybniku oraz upowszechniając artykuły i materiały swojego autorstwa w prasie metodycznej ? w latach 1989-2011 ukazało się drukiem 19 jej publikacji.