Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych

Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych

Przypominamy, że na terenie Miasta Rybnika działa 6 punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie. Obecnie, do odwołania porady prawne i obywatelskie będą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo. Zapisy na porady odbywają się w godzinach pracy urzędu miasta pod numerem: 32 43 92 239 bądź mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl.

Szczegóły dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=315

oraz na miejskiej stronie internetowej w zakładce „bezpłatna pomoc prawna”
https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna-i-bezplatne-poradnictwo-obywatelskie/,

gdzie również można znaleźć materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu różnych dziedzin prawa.