Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku JuFeNalia – Marek Kuźniak

JuFeNalia – Marek Kuźniak

Kolejnym gościem w ramach JuFeNaliów będzie dr hab. Marek Kuźniak, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. We wtorek 6 marca 2018 roku poprowadzi on wykład pt. ?Po co nam anglicyzmy??.

Dr hab. Marek Kuźniak jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2012 pełni funkcję dyrektora IFA UWr. Jest również tłumaczem przysięgłym języka angielskiego od 2001 roku. Marek Kuźniak ma bogate doświadczenie w ocenie jakości prac tłumaczeniowych: był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE) na tłumacza przysięgłego z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego II oraz III kadencji. Od kwietnia br. jest członkiem PKE z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest promotorem ponad 280 prac dyplomowych (licencjackich oraz magisterskich) z zakresu przekładoznawstwa oraz lingwistyki kognitywnej. Promotor pięciu ukończonych rozpraw doktorskich oraz kolejnych trzech w otwartych przewodach. Marek Kuźniak ma również na swoim koncie promotorstwo prac dyplomowych z zakresu tłumaczeń specjalistycznych w ramach Podyplomowych Studiów Tłumaczeń Specjalistycznych i Komputerowych przy Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne (nagrody Rektora UWr w latach 2005, 2007, 2011, 2015).

Marek Kuźniak ma ponadto w swoim dorobku ponad 300 recenzji prac dyplomowych, jak również pięciu recenzji prac doktorskich oraz siedmiu recenzji dorobku habilitacyjnego. Jest ponadto autorem kilkudziesięciu recenzji publikacji naukowych, w tym m.in. recenzji wydawniczej monografii Artura D. Kubackiego, pt. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa 2012: Wolters Kluwer, oraz tomu zbiorowego pt. Kompetencje współczesnego tłumacza 2016-17 (red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Marek Kuźniak był pomysłodawcą oraz pierwszym kierownikiem Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej. Program wspomnianych studiów otrzymał projakościowe wyróżnienie od Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej w 2016 roku. Po reorganizacji, od października 2017, Marek Kuźniak jest kierownikiem Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego (SPAJS). Strategicznym partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu semantyki i gramatyki kognitywnej, przekładoznawstwa oraz filozofii języka, w tym monografii: Combing ?Unkempt Thoughts?. The aphorism. A cognitive-axiological study of Myśli Nieuczesane by St. J. Lec. (Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2005), Foreign Words and Phrases in English. Metaphoric Astrophysical Concepts in Lexicological Study: Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009), Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. (Warszawa: Wydawnictwo C.H Beck: 2016 [2013]).

W okresie 2008-2015 sprawował funkcję opiekuna naukowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rybniku z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego.


W I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku trwa Jubileuszowy Festiwal Nauki 2017/18, czyli JuFeNalia, zorganizowany z okazji 95-lecia istnienia I LO.

http://zs1.rybnik.pl/jufenalia201718.html

Jubileuszowe spotkania z absolwentami szkoły będą odbywały się przez cały rok szkolny 2017/18.