Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku JuFeNalia – wykład Krzysztofa Gromysza

JuFeNalia – wykład Krzysztofa Gromysza

Wykład dla uczniów pt. "Prostowanie budynków wychylonych z pionu" poprowadzi nasz absolwent dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. Pol. Śl.

Wydarzenie zostanie zorganizowane we wtorek 14 listopada o godzinie 9:00.

Przypomnijmy, żę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku trwa Jubileuszowy Festiwal Nauki 2017/18, czyli JuFeNalia, zorganizowany z okazji 95-lecia istnienia I LO.

Jubileuszowe spotkania z absolwentami szkoły będą odbywały się przez cały rok szkolny 2017/18.


dr hab. inż. Krzysztof Gromysz prof. Pol. Śl.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im Powstańców Śląskich w Rybniku (nauka w latach 1986-1990), Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (dzienne studia magisterskie w latach 1990 ? 1995) i Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w specjalności Matematyka Stosowana i Modelowanie Matematyczne (dzienne studia magisterskie w latach 2001 – 2006). W latach 1995 ? 1999 był studentem dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracę doktorską obronił w 2001 r. a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo uzyskał w 2014 r.

Jego działalność naukowa obejmuje: badania konstrukcji żelbetowych (połączenia i zakotwienia zbrojenia, konstrukcje zespolone), badania doświadczalne i modelowanie nieliniowych układów dynamicznych a także badania właściwości dynamicznych konstrukcji budowlanych. W zakres zainteresowań technicznych wchodzi ochrona budynków przed szkodami górniczymi, ocena odporności budynków na odkształcenia terenu górniczego, problematyka prostowania obiektów budowlanych wychylonych z pionu oraz wpływ drgań na obiekty budowlane. W ramach prowadzonych prac naukowych i technicznych uczestniczył w krajowych programach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską. Jest autorem i współautorem 115 publikacji, w tym monografii ?Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie? /wyd. Politechniki Śląskiej/ oraz podręczników ?Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2, atlas rysunków? /wyd. PWN/ i ?Dynamika Budowli. Obliczenia układów prętowych i o masach skupionych? /wyd. PWN/. Uczestniczył w ponad 40 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej (2000 r.), jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2014 r.) a także jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w specjalności budownictwo w rejonach górniczo zagrożonych (2000 r.) oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (2014 r.). Jest autorem i współautorem dwustu ekspertyz dla przemysłu i ponad stu pięćdziesięciu projektów budowlanych.

Jest członkiem: Komisji Ochrony Terenów Górniczych Komisji Oddziału PAN w Katowicach (od 2007 r.), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa (od 1997 r.), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (od 1999 r.) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (od 2013 r.). Za swoją działalność dydaktyczną i organizacyjną otrzymywał nagrody Rektora Politechniki Śląskiej.

Hobby: żeglarstwo morskie (kapitan jachtowy w 1994 r.) i śródlądowe, narciarstwo, pływanie, turystyka.