Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Obchody 50. rocznicy wystosowania Orędzia Pojednania

Obchody 50. rocznicy wystosowania Orędzia Pojednania

W środę 18 listopada w murach naszej szkoły oraz w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyły się obchody 50. rocznicy wystosowania ?Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich?.

Przykład wiary chrześcijańskiej jest w Kościele stale żywy. Każdy czas wydaje własnych bohaterów, własnych świętych Pańskich, którzy, na miarę aktualnych warunków, naśladują Chrystusa i konsekwentnie ucieleśniają ideały chrześcijańskie na co dzień.

– kard. Bolesław Kominek

18 listopada to dzień szczególny dla europejskiego dialogu. Dzień pamięci i wspomnień poświęcony jednemu z synów śląskiej ziemi, człowiekowi, którego słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” są symbolem pojednania i kamieniem węgielnym wbudowanym w fundamenty zjednoczonej Europy.

>> Zobacz galerię z wydarzenia

W tym roku, właśnie 18. listopada, przypada 50 rocznica wystosowania „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”, którego autorem był Bolesław Kominek, pierwszy absolwent polskiej szkoły średniej w Rybniku. Szkoła ta, razem z Teatrem Ziemi Rybnickiej zorganizowała uroczyste obchody wydarzenia. Początek odbył się w miejscu związanym z postacią Kardynała – w budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich, gdzie na przybyłych gości czekał gospodarz, dyrektor Tadeusz Chrószcz. Wśród zaproszonych znaleźli się wielcy absolwenci, m.in.abp Damian Zimoń i prezydent miasta Rybnika Piotr Kuczera, obaj honorowi patroni wydarzenia, przewodniczący Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Rybnika Andrzej Wojaczek, przedstawiciele Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego i Rybnickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wśród uczestników znaleźli się także najbliżsi kardynała Kominka i licznie przybyli kapłani. Centralnym punktem programu było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez księży absolwentów i katechetów związanych z rybnickimi „Powstańcami”, której kształt zawdzięczamy pracowni „toprojekt” pana Marka Wawrzyniaka. Uroczystego odsłonięcia dokonali ks. prałat Władysław Basista – przedstawiciel fundatorów i najstarszy żyjący absolwent z grona duchownych oraz Krzysztof Sosna – prezes Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego. Akt poświęcenia przypadł w udziale abp. Zimoniowi. Pierwszą część wydarzenia uświetniał Chór „Bel Canto” pod batutą Lidii Blazel-Marszolik.

>> Zobacz moment odsłonięcia tablicy – wideo

Ze szkoły obchody przeniosły się do Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie przybyłych gości powitali: dyrektor Adam Świerczyna oraz prowadzący tę część Adam Giza. Po energetycznym wprowadzeniu prezentera TVS scenę Teatru wypełniły dzieci z Zespołu Wokalnego ?Moderato? działającego przy ZSP nr 3 w Wodzisławiu Śl. pod kierunkiem Wiesławy Brachman-Kubicy. Mali artyści montażem słowno-muzycznym o swoim patronie, kardynale Kominku, tak bardzo porwali za serca widzów, że doczekali się owacji na stojąco. Kolejnym punktem programu był wykład pracownika Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ks. dr. hab. Henryka Olszara, w którym mówił o bohaterze dnia wskazując na jego chrześcijańską postawę, którą udowodnił w słynnym orędziu. Zwieńczeniem obchodów były, skierowane zwłaszcza do młodzieży, głębokie życzenia Prezydenta Miasta oraz błogosławieństwo Arcybiskupa.

Klaudia Wietecha i ks. Piotr Piekło