Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Teoria antropocenu – wykład

Teoria antropocenu – wykład

Dnia 28 września, w ramach kontynuacji Jubileuszowego Festiwalu Nauki organizowanego z okazji 100-lecia naszej szkoły wykład pt. “Jak pęd ku nowoczesności przyczynił się do powstania nowej epoki, czyli teoria antropocenu” wygłosi nasza absolwentka dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł.

Dr Barbara Fiałkiewicz – Kozieł jest absolwentką I LO im. Powstańców Śląskich, które ukończyła w 2000 roku. W 2005 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, a następnie w 2010 roku obroniła pracę doktorską pt. „Dynamika zmian zanieczyszczenia metalami ciężkimi na przykładzie wybranych torfowisk wysokich  Kotliny Orawsko-Nowotarskiej”. Obecnie pracuje w Pracowni Biogeochemii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest geochemikiem torfowisk i paleoekologiem. Główny nurt jej zainteresowań badawczych to geochemiczny zapis działalności człowieka w torfowiskach na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Jako członek Antropocene Working Group zajmuje się obecnie wyznaczeniem dolnej granicy antropocenu na podstawie globalnie zlokalizowanych różnorodnych środowisk akumulacji ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk. Jej stanowisko badawcze Na równi pod Śnieżką jest nominowane jako stanowisko referencyjne dla obszaru Europy. Prywatnie mama dwóch wspaniałych chłopców, Wojtka i Michałka.