Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Rekrutacja do gimnazjum

Rekrutacja do gimnazjum

Uwaga kandydaci do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum zostaną opublikowane (poprzez wywieszenie w szkole, na parterze) w piątek, 22 lipca 2016 r. o godz. 10.00

UWAGA!

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • 22 – 27.07. 2016 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  wpostępowaniu rekrutacyjnym
  • 28. 07. 2016 o godz. 10.00 – test predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy złożyli podanie w rekrutacji uzupełniającej, a nie przystąpili do ww. testu podczas rekrutacji zasadniczej
  • 28. 07. 2016 godz. 15.00 – ogłoszenie wyników testu
  • do 02. 08. 2016 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów i wniosków o przyjęcie do szkoły
  • 18. 08. 2016 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (poprzez wywieszenie w szkole)
  • do 22. 08. 2016 – potwierdzanie woli przyjęcia (przedłożenie oryginałów dokumentów – gdy nie zostały dostarczone wcześniej)
  • do 31. 08. 2016 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej (poprzez wywieszenie w szkole)