Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Wysoki wynik matury z chemii w języku angielskim

Wysoki wynik matury z chemii w języku angielskim

Nasza szkoła jest jedyną w Rybniku, w której można przygotować się do matury z chemii w języku angielskim. Jest także jedną z nielicznych w całym województwie śląskim, o czym świadczą ilości uczniów, którzy przystąpili do tego egzaminu w bieżącym roku.

W sumie było to tylko 25 osób z całego województwa, z czego aż 15 to uczniowie naszej szkoły (Sosnowiec 5 , Zabrze 3, Jaworzno 1, Dąbrowa Górnicza 1).

Źródło: statystyki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/wyniki/EM/2021/Wyniki_EM_2021_powiaty.xlsx

Średni wynik z tego egzaminu uzyskany przez naszych uczniów jest bardzo wysoki: aż 79% (dla porównania: średnia krajowa dla egzaminu maturalnego z chemii w języku polskim wynosi co roku 38-40%). Aż dwie uczennice zdobyły w tym roku 100% z tego egzaminu, są to Maria Parma oraz Wiktoria Wróbel – obie są absolwentkami klasy 3bL.

Warunkiem przystąpienia do anglojęzycznej matury z chemii jest:
– uczęszczanie do klasy z dwujęzycznym nauczaniem chemii na poziomie rozszerzonym (co w Rybniku jest możliwe tylko w naszym liceum),
– przystąpienie do egzaminu maturalnego z chemii w języku polskim,
– przystąpienie do dodatkowego egzaminu w języku angielskim.

Na lekcjach chemii w klasach B przygotowanie do tego egzaminu jest wystarczające, trzeba tylko samodzielnie powtórzyć.

Co nam daje ten egzamin:
– przede wszystkim satysfakcję, że należymy do wąskiego grona tak wykształconych osób,
– ułatwienie studiowania na uczelniach zagranicznych o kierunkach związanych w jakikolwiek sposób z chemią,
– dodatkowe atuty do przedstawienia podczas rozmowy rekrutacyjnej na uczelni zagranicznej,
– dodatkowe punkty podczas rekrutacji na niektóre uczelnie politechniczne, na kierunki niekoniecznie związane z chemią,
– egzamin ten brany jest pod uwagę podczas rekrutacji na niektóre polskie uczelnie medyczne i związane z medycyną.