pedagog

Start

Stypendium socjalne i „wyprawka szkolna”

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne oraz pomoc w ramach programu „wyprawka szkolna”.

Placówki pomocowe

Przedstawiamy placówki pomocowe w Rybniku i okolicach.

Informacja dotycząca pomocy materialnej

Istnieje możliwości ubiegania się o stypendium socjalne. Pomoc dotyczy uczniów mieszkających na terenie Rybnika, których dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł netto. Szczegółowe informacje można uzyskać w gabinecie pani pedagog (s.203). Termin upływa 13 września.