Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Zgłoś się do szkolnego konkursu literackiego!

Zgłoś się do szkolnego konkursu literackiego!

Lubisz tworzyć własne teksty, nie tylko w języku polskim? Już po raz dziewiąty zapraszamy do udziału w Szkolnym Angielskojęzycznym Konkursie Literackim dla gimnazjalistów! Przedłużono termin składania prac do piątku, 13 maja!

Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz:

1. Your ideal life partner.

2. ?So many countries, so many customs?.

3. Falling into, developing and giving up a bad habit.

4. People who enjoy reading are an ?endangered species?. Comment.

5. School years are the happiest time in one?s life.
How true does the statement seem to you?

Na wszystkie tematy można pisać dowolną formą prozy (dialogi i wywiady również mile widziane) lub wierszem.

Prace składamy u p. Ewy Gatnar (sala 113) do 10 maja 2016 r. Zwycięzców konkursu wyłonią nauczycielki języka angielskiego z naszego gimnazjum. Każdy juror ma do dyspozycji 0-10 punktów dla każdego uczestnika. Wszyscy autorzy otrzymają oceny za aktywność, a laureaci i wyróżnieni ? dodatkowo cząstkowe oceny celujące oraz nagrody.

Wymagania formalne:
1. Przyjmujemy wyłącznie prace w postaci wydruku komputerowego ? w 3 egzemplarzach.
2. W górnej części arkusza należy umieścić wybrany temat w pełnym brzmieniu.
3. Limit słów:
a) 200-400 wyrazów w przypadku prozy
b) 150-300 wyrazów w przypadku wierszy.
Liczbę słów należy wpisać pod tekstem pracy. Skróty isn?t, don?t traktujemy jako 1 słowo.
Do ilości wyrazów nie wliczamy tematu.
4. Edycja tekstu:
a) proza: czcionka Times New Roman (12), podwójny odstęp między wersami, tekst wyjustowany
b) wiersze: edycja dowolna (oczywiście należy zadbać o estetykę).

Nie ujawniamy jurorom swojej tożsamości ? pracę podpisujemy pseudonimem i dołączamy zaklejoną kopertę z pseudonimem oraz imieniem, nazwiskiem, klasą oraz nazwiskiem swojej nauczycielki języka angielskiego. Koperty zostaną otwarte po dokonaniu oceny.

Podejrzenie o plagiat lub niesamodzielność skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

Zapraszają
mgr Marzanna Bogusz
mgr Ewa Gatnar
mgr Zuzanna Pasierbek